СУРГАЛТЫН ТАНХИМЫН НЭЭЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА БОЛЛОО

Тус байгууллага нь 2019 онд Кристина нобли хүүхдийн сантай хамтран Австрали улсын засгийн газарт сургалтын төв барих төсөл бичиж нийт 27.000 Австрали долларын санхүүжилт авч нийт 68.000.000 төгрөгийн өртөг бүхий өсвөр насны хоригдлуудад зориулсан сургалтыг төвийг байгуулж 2020 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдөр нээлтийн үйл ажиллагааг зохион байгууллаа. Үйл ажиллагаанд байгууллагын дарга, хурандаа Б.Тамир, Кристина Ноблийн сангаас Сургалтын байрны нээлтийн үйл ажиллагаанд. Кристана Нобелийн сангаас  төсөл хариуцсан ажилтан Б.Анужин, Кристана Нобелийн сангийн захиргааны ажилтан Г.Түвшинтуяа, Кристана Нобелийн сангийн хүүхэд ивээн тэтгэх хөтөлбөрийн мэргэжилтэн Б.Мөнхжаргал, Кристана Нобелийн сангийн үйл ажиллагааны менежер Б.Амаржаргал. Австралийн элчин сайд Дэмв Воусэн, элчин сайдын хөтөлбөр хариуцсан ажилтан Б.Мөнхжаргал нар хамтран оролцлоо.

Back to top button