Нийт алба хаагчдад монгол бичгийн сургалтыг тогтмол зохион байгуулан ажиллаж байна.

Тус байгууллага нь 2025 оноос төрийн албан хэргийг кирилл болон монгол бичгээр хөтлөн явуулах, цаашид бүх нийтээр монгол бичигт шилжихтэй холбогдуулан 2020 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдрөөс эхлэн Нийслэлийн 110 дугаар бүрэн дунд сургуулийн монгол хэл, бичгийн багш П.Янжинсүрэнгээр 7 хоног бүр нийт алба хаагчдад монгол бичгийн хичээл, сургалтыг тогтмол зохион байгуулан ажиллаж байна.

Back to top button